Thứ Năm, 1 tháng 8, 2013

Giới thiệu Luật thay đổi Công đoàn năm 2012 song ngữ Anh - Việt

Buổi giới thiệu Luật Công đoàn 2012 song ngữ Anh - Việt. Ảnh: Đặng Thị Lợi

Sổ tay song ngữ và đĩa CD Rom bản tiếng Anh của Luật CĐ 2012 được Ban Đối ngoại Tổng LĐLĐVN và Văn phòng ILO tại VN kết hợp triển khai biên dịch, hiệu chính, biên tập công phu, đảm bảo xứng với các văn bản luật có liên hệ khác. Luật CĐ 2012 gồm 6 chương, 33 điều; bản tiếng Việt 49 trang, tiếng Anh 50 trang.

Sổ tay Luật CĐ 2012 song ngữ ra đời góp phần nâng cao hiệu quả của việc cung cấp thông tin và phổ quát pháp luật cho NLĐ, CB CĐ nói chung, cho NLĐ và NSDLĐ tại các DN có vốn đầu tư nước ngoài nói riêng. Theo Phó chủ toạ Tổng LĐLĐVN Mai Đức Chính, sau nhiều năm, đây là lần trước hết Tổng LĐLĐVN ban bố bản tiếng Anh chính thức của Luật CĐ như một tài liệu thường quy, một văn bản luật pháp tham khảo cho bạn bè và đối tác quốc tế.

Ngay sau ĐH XI, Tổng LĐLĐVN sẽ dùng tài liệu này để phổ quát và tập huấn Luật CĐ cho các đối tượng liên tưởng (CB CĐ, NLĐ, NSDLĐ) tại các DN có vốn đầu tư nước ngoài và người nước ngoài làm việc tại VN. Tại lễ giới thiệu, Phó chủ toạ Mai Đức Chính khẳng định, Sổ tay Luật CĐ 2012 song ngữ Anh - Việt là thành tựu tả sự cộng tác hữu hảo, tốt đẹp và hiệu quả giữa Tổng LĐLĐVN và Văn phòng ILO tại VN, góp phần vào thành công của Chương trình nhà nước về Việc làm vững bền giai đoạn 2012 - 2016.

Chia sẻ về sự ra đời của Sổ tay Luật CĐ 2012 song ngữ Anh - Việt, ông Gyorgy Sziraczki - Giám đốc Văn phòng ILO tại VN - cho biết, việc duyệt Luật CĐ sửa đổi vào tháng 6.2012 đánh dấu núm của VN trong việc hoàn thiện khung pháp lý tại nơi làm việc, nhưng ông cũng dự đoán việc thực thi sẽ gặp không ít thách thức, nhất là các điều khoản của Luật CĐ 2012 tụ hợp tăng cường xây dựng cơ chế hội thoại tại nơi làm việc, trao quyền cho CĐ cấp trên cơ sở và khẳng đinh tầm quan trọng của TƯLĐTT. Do đó, ILO sẵn sàng tương trợ CĐVN trong việc tuyên truyền, thực thi Luật CĐ 2012, góp phần quan yếu xây dựng quan hệ cần lao hài hòa, ổn định tại DN.