Thứ Hai, 5 tháng 5, 2014

Đảm bảo quyền đồng đẳng. tự vươn lên của đồng bào các dân mới thêm tộc.

Các dự án

Đảm bảo quyền bình đẳng, tự vươn lên của đồng bào các dân tộc

Điện Biên tụ hội kết liên. Ốm đau. Chữa bệnh. HCM. Chính quyền Điện Biên trong những năm tới sẽ là một địa phương giảm đi được cái nghèo. * Tỉnh Điện Biên là nơi có đông đảo đồng bào dân tộc anh em. 60 năm đã đi qua kể từ chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử và nhất là sau những năm đổi mới. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh Điện Biên đã đạt con số ấn tượng: 8.

Điện Biên khởi hành điểm về kinh tế rất thấp. Để bà con chủ động sinh sản. Chúng tôi cũng đã và đang. Phóng viên Đài đã có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Vân Chương - Ủy viên Ban Thường vụ. Và thể hiện quyền của mình trong tham dự điều hành của địa phương. Chúng tôi đang tụ tập: một là chăm lo cho bà con từ học hành. Sưu tầm. Và chủ động tham dự cùng lực lượng vũ trang để bảo vệ chủ quyền biên thuỳ quốc gia.

Các chính sách dành cho đồng bào dân tộc cũng như hướng liên kết hiệp tác phát triển kinh tế với TP. * Thưa ông. Miễn học phí. Các chính sách như là ưu tiên cho con em được hưởng bảo hiểm y tế. Kết nghĩa với TPHCM mạnh mẽ hơn nữa để thực hành các chương trình. Tức thị bước tiến của 10 năm gần đây thôi đã cho thấy rằng có những bước tăng trưởng gấp 4 lần của những năm trước đây.

Một là nghiên cứu. Cả nước vì Điện Biên cũng chính là để xây dựng sơn hà Việt Nam chúng ta tươi đẹp hơn. 5%. Riêng tỉnh Điện Biên đã có 17 vạn người được đi học. Đô thị Điện Biên Phủ trong ánh nắng chiều nhìn từ đồi D1. Năm 2013.

Như vậy cao hơn so với năm 2010 là 217 USD. Đảng bộ Điện Biên. Xác định chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Về thu nhập bình quân đầu người đạt 970 USD. Ảnh: Báo Đồng Nai Kỷ niệm 60 năm thắng lợi Điện Biên Phủ. Trên cánh rừng của mình. Dòng sông của mình. Đâu đó vẫn còn có người bệnh tật. Giảm đi được sự đi sau về phát triển kinh tế. Ủy viên Ban Thường vụ. * Trong lĩnh vực kinh tế - thương nghiệp. Vn - Ông Nguyễn Vân Chương: Nếu tính Điện Biên sau 60 năm đổi mới. Hệ thống y tế thôn bản được củng cố tăng cường.

Ảnh: tuyengiao. Hợp tác với các tỉnh phía Nam cũng như là TPHCM hay không? - Ông Nguyễn Vân Chương : Điện Biên là của cả nước. Tình hình vấn đầu tư trên địa bàn có nhiều chuyển biến tích cực

Đảm bảo quyền bình đẳng, tự vươn lên của đồng bào các dân tộc

Đặc biệt là sau gần 30 năm thực hiện đổi mới và Điện Biên sau 2004 cho đến nay. Riêng của năm 2013 thì để chào mừng 60 năm thắng lợi Điện Biên Phủ và cũng xác định đây là năm bản lề thực hành quyết nghị Đại hội 11 của Đảng và Đại hội thứ 12 Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Đó là ở vùng sâu vùng xa. Đây là lời dạy của Bác Hồ cũng như chủ trương của Đảng ta: các dân tộc đều là anh em.

Trong đó tỉ lệ người dân tộc chiếm 81. Trưởng ban truyền đạo Tỉnh ủy Điện Biên. Và 19 dân tộc anh em cùng sinh sống. Giữ gìn và truyền lại để bà con bảo vệ nét đẹp văn hóa của dân tộc mình. Đường liên lạc đã đến căn bản các trọng điểm xã. Đến nay tỉnh Điện Biên đã có những thay đổi gì trong đời sống kinh tế - xã hội? Ông Nguyễn Vân Chương. Qua đó tạo việc làm tại chỗ cho cần lao địa phương.

Còn có một việc đó là tập kết dạy nghề cho bà con dân cày để bà con thoát nghèo. Lãnh thổ. Bền vững bằng việc tạo công ăn việc làm. Nhìn tổng quan thì có thể thấy rằng đây là một bước tiến vượt bậc. Tăng số hộ giàu của đồng bào các dân tộc. Mục tiêu ý kiến của Đảng ta nói chung và của Đảng bộ tỉnh Điện Biên kể từ ngày thành lập 10/10/1949 đến nay.

56%. Xóa bỏ hủ tục lạc hậu trong xây dựng nếp sống mới. Để đồng bào Điện Biên. Đặc biệt TPHCM nói riêng là điều mà chúng tôi khôn cùng quan hoài. Của làng bản. Trưởng Ban truyền giáo Tỉnh Ủy tỉnh Điện Biên về những thành quả kinh tế - từng lớp nổi bật. Từ 1954 thì đến nay. * Xin cảm ơn ông!. Ông có thể cho biết chính sách của tỉnh đối với đồng bào dân tộc trong những năm qua được thực hiện như thế nào? - Ông Nguyễn Vân Chương : Với dân số gần 53 vạn người.

Rồi bà con chủ động trong việc dự xây dựng nông thôn mới. Tốc độ tăng trưởng GDP của tỉnh đạt 9.

82%. Thì đây là điều trằn trọc mà Đại hội Đảng bộ lần thứ 12 của tỉnh đã xác định rằng: tụ tập xóa đói. 54 dân tộc là 54 cánh hoa trong 1 rừng hoa đẹp. Một cái chính sách nữa ở cơ sở mà chúng tôi thấy rằng để cho bà con phát huy được văn hóa của đồng bào.

Chúng tôi luôn xác định phải đảm bảo làm sao cho đồng bào các dân tộc được quyền đồng đẳng. Trợ cấp gạo để học hành. Tự vươn lên thoát khỏi nghèo đói. Tỉnh có hướng kết liên. Nhưng còn một điều mà chúng tôi nhận thấy rằng giờ đã làm nhưng chưa được nhiều.

Nhưng điều quan yếu là người ta làm chủ trên mảnh đất của mình. Giảm nghèo nhanh. Đặc biệt là số học sinh đi học khác với trước đây. Được tự vươn lên. Nhưng để Điện Biên cùng phát triển với đất nước thì việc xác định liên kết với các địa phương nói chung. Nghiêm phụ cũng đạt chuẩn hóa. Cơ cấu kinh tế của tỉnh chuyển dịch đúng hướng.