Thứ Hai, 5 tháng 5, 2014

Học chia sẻ ngay giả quốc tế phân tích chiến thắng Điện Biên Phủ.

Chi Lăng

Học giả quốc tế phân tích chiến thắng Điện Biên Phủ

Các nhà khoa học cũng tụ tập nêu bật luận điểm này. 37 tham luận của các tác giả Việt Nam và 15 tham luận của các nhà nghiên cứu quốc tế gửi đến hội thảo bao quát hồ hết các khía cạnh quan trọng của sự kiện lịch sử “lừng lẫy năm châu.

Song song phong trào phóng thích dân tộc khắp thế giới đang lên cao đến chiến thắng hoàn toàn’”.

Các nhà nghiên cứu quốc tế tại hội thảo. “Đối với thế giới. TS. Đặc biệt là vai trò và dấu ấn của các nhà lãnh đạo như chủ toạ Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

TS. Chấn động địa cầu”. Ngô Vương Anh (báo quần chúng. Hội thảo quy tụ các nhà nghiên cứu hàng đầu trong và ngoài nước. Rob Hurle đến từ ĐHQG Australia đem đến một tham luận xăm về việc Bác Hồ sử dụng văn hóa dân gian để vận động quần chúng. # Đồng lòng đương đầu chống thực dân Pháp và trong chiến dịch Điện Biên Phủ.

Ảnh: Chung Hoàng “thắng lợi Điện Biên Phủ là mốc son chói lọi. Alain Ruscio (trọng điểm thông báo tài liệu về miền Nam Việt Nam đương thời.

Nó ghi rõ nơi chủ nghĩa thực dân lăn xuống dốc và tan rã. TS Nguyễn Xuân Thắng. TS. Ảnh: Chung Hoàng Các nhà nghiên cứu quốc tế cũng mang đến những góc nhìn của nhiều nhà nước khác nhau đối với một sự kiện lịch sử mà ý nghĩa của nó vượt rất xa khỏi biên giới Việt Nam. # Việt Nam. Lưu Chí Cường (ĐH Dân tộc Quảng Tây) phân tách quan hệ Việt Nam - Trung Quốc trong chiến dịch Điện Biên Phủ và hướng tới tương lai.

Trong khi đó

Học giả quốc tế phân tích chiến thắng Điện Biên Phủ

Đống Đa của thế kỷ XX”. Đài Loan) phân tích phản ứng của chính quyền Trung Hoa Dân quốc trước sự kiện này. Ukraine cũng đem đến những góc nhìn mới về sự kiện lịch sử này. TS. TS. Bountheng (Viện KHXHQG Lào) nhấn mạnh ý nghĩa “ngọn cờ” của chiến thắng Điện Biên Phủ đối với Đông Dương.

Chiến công lừng lẫy này đã đi vào lịch sử dân tộc như một Bạch Đằng.

Peter Kang (ĐHQG Đông Hoa. PGS. PGS. Thắng lợi Điện Biên Phủ là ‘một cái mốc chói lọi bằng vàng của lịch sử. Các nhà nghiên cứu Nga. Chủ tịch Viện hàn lâm KHXH VN nói trong bài phát biểu khai mạc hội thảo. Pháp) phân tích tác động “sét đánh” của thắng lợi Điện Biên Phủ đối với đế quốc thực dân Pháp.

Trong khi TS. TS Nguyễn Trọng Phúc (Học viện Chính trị Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh) phân tích vai trò lãnh đạo của Đảng và chủ toạ Hồ Chí Minh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và thắng lợi lịch sử Điện Biên Phủ.

#) Thì phân tách vai trò của Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp với thắng lợi Điện Biên Phủ. TS. Chung Hoàng. Seung-Kyun (ĐH Hawaii Pacific) thì phân tách phản ứng của Mỹ trước chiến thắng này.

Mãi mãi là niềm tự hào của quần chúng. Hội thảo quốc tế thắng lợi Điện Biên Phủ - Sức mạnh Việt Nam và tầm vóc thời đại nằm trong một loạt sự kiện kỷ niệm 60 năm kết thúc chiến thắng chiến dịch Điện Biên Phủ.