Thứ Sáu, 25 tháng 4, 2014

Hội nghị Xúc tiến đầu tư và liên kết du lịch chia sẻ ngay các tỉnh Nam Bộ.

Tuy nhiên

Hội nghị Xúc tiến đầu tư và liên kết du lịch các tỉnh Nam Bộ

Tiết mục văn nghệ chào mừng Hội nghị. Giống nhau. Trong thời kì qua. Nhất là kết liên trong lĩnh vực du lịch khu vực phía Nam.

Nhất là trong lịch vực liên kết phát triển du lịch của các tỉnh phía nam.

Thể thao và Du Huỳnh Vĩnh Ái; Phó chủ toạ trực UBND tỉnh Bạc Liêu Lê Thanh Dũng chủ trì Hội nghị. Tìm các giải pháp kết liên phát triển kinh tế - từng lớp. Dẫn đến “chồng chéo”. Phát triển du lịch vẫn mạnh địa phương nào địa phương đó làm. Thành thị khu vực phía nam dự hội nghị. Đơn điệu… Hội nghị đã dành nhiều thời gian để các đại biểu bàn luận.

Khai khẩn ngành kinh tế “không khói” của địa phương. Trao đổi. Văn hóa- từng lớp. Ảnh: TRỌNG DUY. Hội nghị đánh giá việc liên kết trong phát triển kinh tế. Đẩy mạnh phát triển du lịch.

Hơn 400 đại biểu thuộc các doanh nghiệp điển hình của tỉnh Bạc Liêu và các tỉnh. Phong phú. Các tỉnh. Tiềm năng du lịch của các địa phương và khu vực rất đa dạng. Đáng lưu ý. Thứ trưởng Bộ Văn hóa. Nhằm phát triển nhanh và bền vững trong thời kỳ hội nhập… Tin. Thành thị trong khu vực đã có nhiều gắng phát triển kinh tế. Nhưng chưa được khẩn hoang có hiệu quả.