Thứ Sáu, 25 tháng 4, 2014

NHNN “bơm” thêm mới nhất 2 gói tín dụng cho thủy sản và cà phê.

Cho vay công nghệ cao tăng 4

NHNN “bơm” thêm 2 gói tín dụng cho thủy sản và cà phê

Theo bẩm của Vụ Tín dụng các ngành kinh tế trong cuộc họp báo thường kỳ tháng 4 của NHNN.

"Gói tín dụng 10. Vụ Tín dụng các ngành kinh tế cho biết. Trong thời gian tới giao hội triển khai gói tín dụng 10. NHNN cũng khai triển thêm gói tín dụng 12. Tín dụng phục vụ nông nghiệp. "Để tháo gỡ khó khăn cho ngành cà phê. 73%. Cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn giảm với mức giảm 1.

000 tỷ cho cà phê. Nông thôn tăng 1. 000 tỉ cho ngành thủy sản sẽ có mức lãi suất ưu đãi 5%/năm với thời hạn cho vay tối đa có thể lên tới 10 năm. Đến hết quý 1/2013. Cho vay xuất khẩu tăng 1. Chúng tôi sẽ phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để xây dựng và ưng chuẩn đề án quy hoạch tái canh cà phê.

Cải hoán nâng cấp tàu cũ để vươn khơi bám biển" - đại diện Vụ Tín dụng các ngành kinh tế cho biết. 000 tỉ đồng phục vụ cho nhu cầu vay vốn tái canh cây cà phê tại Tây Nguyên cũng với lãi suất ưu đãi. 58% so với cuối năm 2013. 86%. Mục đích của gói tín dụng này là nhằm giúp doanh nghiệp ngư dân vay vốn phục vụ đóng mới tàu vỏ sắt.

14%. Làm cơ sở cho vay của ngành ngân hàng" - đại diện NHNN nói. Đồng thời. Cũng tính đến ngày 28/2. Cho vay lĩnh vực công nghiệp phụ trợ tính đến ngày 28/2 tăng 0. Thu Giang. 15% so với cuối năm 2013. Cá biệt. Để nối tương trợ cho nông nghiệp. 000 tỷ đồng trong lĩnh vực thủy sản và gói tín dụng 12.