Thứ Tư, 18 tháng 12, 2013

Cần ngừa sương muối. Vùng núi có nơi dưới 2 độ chia sẻ ngay C.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh. Nền nhiệt cao hơn. Cao nhất từ 16-19 o C. Giật cấp 7. Cấp 8; biển động. Riêng khu vực Hà Nội. Vùng núi vẫn phổ biến từ 3-6 o C. Nhiệt độ thấp nhất từ 6-9 o C. Nao núng từ 7-18 o C. Ở vịnh Bắc Bộ và ngoài khơi các tỉnh ven biển Trung Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6. Mưa rào và tản mác có dông. Nam Bộ đều có mưa. Phía Đông Bắc Bộ. Nhiệt độ thấp nhất từ 7-10 o C. Cao nhất từ 16-19 o C.

Các khu vực Nam Trung Bộ. Phía Tây Bắc Bộ. Tây Nguyên. Có nơi dưới 2 o C. Có nơi dưới 4 o C.