Thứ Năm, 12 tháng 12, 2013

Thử nghiệm cùng đọc lại 100 suất diễn Chèo trong trường học.

Đoàn 3 với vở diễn "Cây tre trăm đốt”

Thử nghiệm 100 suất diễn Chèo trong trường học

"Tuần Ty Đào Huế”. Vở "Cây tre trăm đốt” phục vụ học sinh tiểu học Trong đó. Suy nghĩ của các em học sinh đang ở độ tuổi 18. "Cây khế” phục vụ các em học sinh tiểu học. Đặc biệt có những trích đoạn chèo được đưa vào chương trình học ngữ văn lớp 7 của các em như trong vở "Quan Âm Thị Kính” nên các em học trò rất chú ý.

M. H. Đợt biểu diễn này mới chỉ là "thử nghiệm” nên hí viện chỉ diễn 100 buổi cho 100 trường.

Đoàn 2 phục vụ các em học trò THCS gồm các trích đoạn hài chèo trong các vở diễn truyền thống. "Thị Màu lên chùa”. Đặc biệt là vấn đề tình ái nam nữ trong chèo ngày xưa để gần với tâm tư. Những trích đoạn này mang nhiều thông điệp về các mối quan hệ. Đoàn 1 phục vụ đối tượng học trò THPT với các trích đoạn chèo như "Xúy Vân giả dại”.