Thứ Bảy, 27 tháng 7, 2013

Giải quyết thoát nước dọc kênh Liên Xã

Tiếp thụ đề đạt của Báo SGGP, Văn phòng UBND quận Bình Tân vừa có công văn phản hồi, cho biết ông Trần Minh Khiêm, Phó Chủ tịch UBND quận Bình Tân, đã có quan điểm chỉ đạo giải quyết tình trạng này.

Theo đó, trong thời gian chờ trọng điểm Điều hành Chương trình chống ngập nước TPHCM thực hiện dự án lắp đặt cống hộp trên kênh Liên Xã, UBND quận Bình Tân giao Phòng Quản lý tỉnh thành quận chủ trì, kết hợp Phòng Tài chính - Kế hoạch và UBND phường Bình Trị Đông A tiến hành ngay việc khảo sát hiện trạng thoát nước tại khu vực dọc kênh Liên Xã, để tư vấn đề xuất UBND quận giải pháp giải quyết thoát nước, cải thiện ô nhiễm môi trường tại khu vực này.

BAN độc giả