Thứ Bảy, 27 tháng 7, 2013

Đôn đốc đơn vị thi công bù lún đê bao

Thông báo bài báo nêu là đúng. Theo thiết kế, đỉnh của đê bao dọc sông Sài Gòn là 2,2m, còn bờ bao bên trong là 2m. Tuy nhiên, do một số cột mốc nhà nước bị lún, đã dẫn đến cao trình đê bao thấp so với thực tại. Công trình được thiết kế xây dựng theo tiêu chuẩn đê bao phối hợp giao thông nội vùng và chỉ có công cụ có trọng lượng tối đa 5 tấn lưu thông. Nhưng thực tế bây giờ, do hệ thống đê bao nằm trong khu vực có tốc độ thành phố hóa nhanh, nhu cầu vận chuyển nguyên liệu cao nên nhiều xe 10 - 15 tấn lưu thông đã làm cho đê bao lún nhanh.

Đây là hai nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng đê bao vừa đưa vào sử dụng đã bị tràn mỗi khi triều cường. Tuy nhiên, hiện thời công trình vẫn đang trong tuổi thi công, chưa bàn giao nên các đơn vị thi công phải chịu bổn phận về chất lượng công trình. Ban quản lý sẽ thẳng rà và đôn đốc đơn vị thi công bù lún, tôn tạo kịp thời.

TRẦN YÊN