Thứ Bảy, 27 tháng 7, 2013

Việt Nam News mở chuyên trang dạy tiếng Anh qua báo


Đây là trang tin cẩn có chú thích và bài tập phục vụ người học tiếng Anh và học sinh phổ quát và bố ngoại ngữ, giúp người học nâng cao vốn từ và khả năng đọc hiểu, tiến tới đọc báo và thông tin trực tiếp bằng tiếng Anh một cách dễ dàng.
Chuyên trang được đăng trong số báo thứ Bảy và Chủ Nhật hàng tuần. Trang báo này cũng sẽ sớm được đưa lên mạng phục vụ độc giả.
Theo nghiên cứu của các giảng viên tiếng Anh trường Đại học Hà Nội và ông William Cole-French, REI-Vietnam, các tài liệu học tiếng Anh nhập nội thường xa lạ về văn hóa với học sinh Việt Nam nên hiệu quả thu nạp không cao.
Việc sử dụng các bài báo của Việt Nam News về nhiều đề tài khác nhau làm bài luyện đọc giúp người học ứng dụng được những kiến thức nền có sẵn là thông báo thời sự hàng ngày, nâng cao nhanh chóng khả năng đọc hiểu.
Học tiếng Anh qua báo chí cũng giúp người học trang bị vốn từ để thể hiện và bàn luận những vấn đề thường gặp ở Việt Nam, nâng cao khả năng sử dụng ngoại ngữ.
Ban Biên tập Việt Nam News hy vọng chuyên trang mới sẽ hỗ trợ tốt cho việc dạy và học tiếng Anh ở Việt Nam./.

P.V (Vietnam+)